7 nhiệm vụ của Trung ương Hội Nông dân nhiệm kỳ mới

7 nhiệm vụ của Trung ương Hội Nông dân nhiệm kỳ mới
(VOV) -Nhiệm kỳ sắp tới, Trung ương Hội Nông dân đề ra 7 nhiệm vụ trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

Sáng 1/7, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Hà Nội khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI. Dự kiến, gần 1.200 đại biểu tham dự.

Với chủ đề "Đoàn kết - đổi mới - chủ động - hội nhập - phát triển bền vững”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bảy (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Phóng viên Đài TNVN đã phỏng vấn ông Lều Vũ Điều - Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của hội trong nhiệm kỳ mới.

PV: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI có những nét gì mới, thưa ông?

Ông Lều Vũ Điều: Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội V (2008-2013), nét mới của nhiệm kỳ Đại hội VI, 2013-2018 là tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội các cấp để chuẩn bị tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho Hội.

7 nhiem vu cua trung uong hoi nong dan nhiem ky moi  hinh 1
Ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Để làm được điều này, Trung ương Hội đề ra hai mục tiêu là: Thứ nhất: Tham gia xây dựng chính sách, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn nông thôn. Vận động nông dân tham gia cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) của Đảng.

Thứ hai: Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí và chiến lược hành động xây dựng mẫu hình người nông dân trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước để có cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”.

PV: Vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh và quốc phòng. Xin ông cho biết những nhiệm vụ trọng tâm mà Trung ương Hội và các cấp hội triển khai trong nhiệm kỳ tới?

Ông Lều Vũ Điều: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Hội Nông dân Việt Nam sẽ tập trung thảo luận và quyết định 7 nhiệm vụ trọng tâm. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành tham gia thực hiện một số chương trình, đề án trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh. Tuyên truyền, phổ biến và vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ, nghị quyết của Hội; Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trọng tâm là Chương trình xây dựng nông thôn mới và các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của nông dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của nông dân, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. 

Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; vận động, hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động trong việc tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách. Vận động nông dân tham gia cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) của Đảng, đề xuất các chủ trương, giải pháp xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong giai đoạn mới, giúp nông dân phát triển sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho nông dân tiêu thụ nông sản thuận lợi.

Tích cực mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế với các tổ chức nông dân, các tổ chức quốc tế, tăng cường tình hữu nghị, tranh thủ nguồn lực, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, đào tạo cán bộ, đào tạo nông dân.

PV: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có những biện pháp quán triệt, triển khai cụ thể như thế nào thưa ông?

Ông Lều Vũ Điều: Chúng tôi sẽ tổ chức các Hội nghị quán triệt đến các cấp hội, hội viên nông dân về những nội dung cơ bản cũng như phương hướng nhiệm vụ trong 5 năm tới và những nhiệm vụ trước mắt của năm 2013 để mà chỉ đạo các cấp hội triển khai ngay bằng những chương trình hành động cụ thể xây dựng cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam áp dụng vào điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Làm thế nào tất cả những nội dung, mục tiêu của Đại hội đề ra được thực hiện ngay bằng những chương trình cụ thể, hành động cụ thể của các cấp hội.

PV: Xin cảm ơn ông!/.

Minh Long/VOV-Trung tâm tin
Video đang được xem nhiều
Thương nhân Trung Quốc được phép nhập cảnh để thu mua vải thiều
VOV.VN - 309 thương nhân Trung Quốc sẽ được phép nhập cảnh đến Lục Ngạn, Bắc Giang để thu mua vải thiều.