Video: Đâu là vật thể sáng nhất vũ trụ?

Video: Đâu là vật thể sáng nhất vũ trụ? Video: Đâu là vật thể sáng nhất vũ trụ?
VOV.VN-NASA phát hiện 1 Quarsar (Chuẩn tinh) là vật thể sáng nhất vũ trụ khi nó sáng gấp 600 nghìn tỷ lần và có hố đen ở giữa nặng gấp hàng triệu lần Mặt Trời.
Kiều Anh/VOV.VN (biên tập)
Theo Scientific

Tags :

vật thể sáng nhất vũ trụ quasar chuẩn tinh NASA nặng gấp triệu lần mặt trời