Đại bàng mang diều hâu non về tổ, không ăn thịt mà chăm sóc như con

Đại bàng mang diều hâu non về tổ, không ăn thịt mà chăm sóc như con Đại bàng mang diều hâu non về tổ, không làm thịt mà chăm sóc như con
VOV.VN - Đại bàng đầu trắng thường ăn thịt chim nhỏ hơn nhưng khi tìm thấy 1 chú diều hâu mới sinh bị bỏ rơi, chúng đã đem về tổ và chăm sóc như con của mình.
Kiều Anh/VOV.VN (biên tập)
Theo The Mind Circle

Tags :

đại bàng chăm diều hâu chăm sóc như con đại bàng đầu trắng video động vật chim non bị bỏ rơi
Loading...
Loading...