Sức mạnh chiến đấu cơ “Đại bàng” Soko J-22 Orao của Serbia
Hùng Cường/VOV.VN -
Tổng hợp
Sức mạnh chiến đấu cơ "Đại bàng" Soko J-22 Orao của Serbia Sức mạnh chiến đấu cơ “Đại bàng” Soko J-22 Orao của Serbia
VOV.VN - Soko J-22 Orao (Đại bàng) là loại máy bay trinh sát chiến thuật, cường kích, trợ chiến trực tiếp cận âm, nó còn có khả năng làm tiêm kích đánh chặn.