Ảnh: Prithvi -Tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn uy lực của Ấn Độ

Ảnh: Prithvi -Tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn uy lực của Ấn Độ Ảnh: Prithvi -Tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn uy lực của Ấn Độ
VOV.VN - Prithvi là một hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn do cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển.

Tags :

tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn tên lửa Ấn Độ tên lửa đạn đạo tên lửa Prithvi vũ khí Ấn Độ