Cựu tướng Phan Văn Vĩnh giúp gì đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam?
Trí Lưu/VOV.VN -
Cựu tướng Phan Văn Vĩnh giúp gì đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam? Đủ căn cứ xác định cựu tướng Phan Văn Vĩnh tham gia đường dây đánh bạc
VOV.VN -Kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định, ông Vĩnh đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn giúp bị can Nguyễn Thanh Hóa và bị can Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến