Không thể giảm số Phó Chủ tịch HĐND còn 1 người

Không thể giảm số Phó Chủ tịch HĐND còn 1 người Không thể giảm số Phó Chủ tịch HĐND còn 1 người
VOV.VN - Những phản ứng trái chiều về quy định giảm số Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện từ 2 người còn một người trong cuộc họp của UB Thường vụ Quốc hội.
PV/VTC Now

Tags :

thường vụ Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Phó Chủ tịch HĐND HĐND cấp tỉnh phản ứng trái chiều