Hàng loạt cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật: Họ là ai?
Kim Anh/VOV.VN -
Tổng hợp
Hàng loạt cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật: Họ là ai? Hàng loạt cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật là những ai?
VOV.VN - Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, 50 cán bộ diện Trung ương quản lý đã bị thi hành kỷ luật.