Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 địa phương Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 địa phương
Các tỉnh Quảng Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu; Quảng Bình; Bình Thuận; Vĩnh Phúc vừa tổ chức công bố, trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Ngày 16/8, ông Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh chuẩn y ông Phạm Văn Thành, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Đông Triều khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

dieu dong, bo nhiem nhan su 5 dia phuong hinh 1

Chiều 15/8, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã trao các quyết định về công tác cán bộ.

dieu dong, bo nhiem nhan su 5 dia phuong hinh 2

Cụ thể, tại Quyết định 1152-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu điều động ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến nhận công tác tại Thành ủy Vũng Tàu và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 3/9/2019.

Tại Quyết định 1151-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, giới thiệu ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vũng Tàu ứng cử để bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 3/9/2019.

Tại Quyết định 1148-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luân chuyển ông Lê Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến nhận công tác tại Thị ủy Phú Mỹ và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Phú Mỹ nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 3/9/2019.

Tại Quyết định 1147-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Huỳnh Văn Danh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Phú Mỹ đến nhận công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kể từ ngày 3/9/2019.

Tại Quyết định 1149-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Nguyễn Công Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức đến nhận công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kể từ ngày 3/9/2019.

Tại Quyết định 1145-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công ông Đặng Thanh Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 3/9/2019; giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1157-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động bà Lê Thị Trang Đài, Giám đốc Sở LĐTBXH đến nhận công tác tại Huyện ủy Xuyên Mộc và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 3/9/2019; giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1150-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luân chuyển ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải đến nhận công tác tại Huyện ủy Châu Đức và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Châu Đức nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 3/9/2019; giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021.

dieu dong, bo nhiem nhan su 5 dia phuong hinh 3

Ngày 15/8, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình đã trao các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, bà Phạm Thị Hân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình được điều động giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2019 – 2024;

Ông Nguyễn Lương Bình, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình được điều động giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Ông Phan Phong Phú, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình;

Ông Trần Chí Tiến, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;

Ông Phạm Quang Long, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2018 – 2023;

Ông Vũ Quang Thắng, Quyền Cục trưởng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Bình;

Ông Hoàng Văn Hiển, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên – Huế được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình;

Ông Lương Sỹ Trình, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại;

Ông Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2014 – 2019 giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2019, 2024;

Ông Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2014 – 2019 giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2019, 2024;

Ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2014 – 2019 giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2019, 2024;

Ông Phan Mạnh Hiền, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Bình;

Ông Nguyễn Viết Lâm được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình.

dieu dong, bo nhiem nhan su 5 dia phuong hinh 4

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận vừa trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đặng Hồng Sỹ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận, kể từ ngày 15/8/2019.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 8 (khóa X), HĐND tỉnh Bình Thuận đã bầu ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ  2016 - 2021.

dieu dong, bo nhiem nhan su 5 dia phuong hinh 5

Chiều 15/8, bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã trao Quyết định số 2115 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Yến, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc./.

Theo chinhphu.vn

Tags :

điều động nhân sự bổ nhiệm công tác cán bộ Quảng Ninh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quảng Bình; Bình Thuận; Vĩnh Phúc
Video đang được xem nhiều
Hoàng Vũ Samson nói điều bất ngờ về Hà Nội FC
VOV.VN - Hoàng Vũ Samson nói rằng Hà Nội FC là đội bóng rất mạnh, nhưng không ai dám chắc đội chủ sân Hàng Đẫy sẽ vô địch ở mùa giải năm nay.