Danh sách 44 cán bộ Trung ương thực hiện chính sách luân chuyển

Danh sách 44 cán bộ Trung ương thực hiện chính sách luân chuyển 44 cán bộ Trung ương luân chuyển về địa phương giờ ra sao?
VOV.VN - Trong số 44 cán bộ Trung ương luân chuyển về địa phương từ tháng 3/2014, đến nay, có 29 người được điều động, nhận nhiệm vụ mới.
danh sach 44 can bo trung uong thuc hien chinh sach luan chuyen hinh 1


Kim Anh-Quang Huy/VOV.VN

Tags :

luân chuyển 44 cán bộ Trung ương luân chuyển cán bộ bổ nhiệm cán bộ Đại hội XII