Chân dung Giám đốc Sở 7X giữ chức Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM

Chân dung Giám đốc Sở 7X giữ chức Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM Chân dung Giám đốc Sở GTVT vừa trở lại làm trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị
VOV.VN -Ông Bùi Xuân Cường sinh năm 1975 có bằng cấp chuyên môn là kỹ sư cầu đường, thạc sĩ kỹ thuật, thạc sĩ hành chính công.

Tags :

Giám đốc Sở GTVT Giám đốc Sở 7X Bùi Xuân Cường Sở GTVT trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị