Dấu ấn kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội

Dấu ấn kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội Dấu ấn kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội
VOV.VN - Bảo tồn, tôn tạo và trùng tu những kiến trúc thời Pháp chính là bảo tồn chứng tích lịch sử, là cách thể hiện lòng trân trọng với quá khứ.