Ảnh: Hà Nội hiện đại nhìn từ trên cao
CTV Vũ Long/VOV.VN -
Ảnh: Hà Nội hiện đại nhìn từ trên cao Ảnh: Hà Nội cùng đất nước đổi mới
VOV.VN - Ảnh Hà Nội từ trên cao đem đến cái nhìn mới về một thành phố không ngừng phát triển, hiện đại và năng động trong công cuộc đổi mới của đất nước.