Chính phủ cấp 20.800 tỷ đồng vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội

Chính phủ cấp 20.800 tỷ đồng vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội Ngân hàng Chính sách xã hội
VOV.VN -Khoản tiền này 20.800 tỷ đồng mà Chính phủ cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội đảm bảo tiếp tục duy trì mức lãi suất cho vay ưu đãi dành cho hộ nghèo...

Theo dự kiến phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 -2020 và năm 2017 của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Chính phủ dự kiến sẽ bố trí hơn 20.800 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Khoản tiền này nhằm để cấp vốn điều lệ còn chưa bố trí được cho NHCSXH trong các năm 2013, 2015 và 2016, tăng vốn điều lệ cho các năm tiếp theo và cấp bù các khoản chênh lệch lãi suất và chi phí quản lý để đảm bảo tiếp tục duy trì mức lãi suất cho vay ưu đãi dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong 5 năm tới.

Tính đến 31/12/2016, vốn điều lệ của NHCSXH đạt gần 10.700 tỷ. Tổng nguồn vốn đạt 162.380 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nguồn vốn huy động và vay lãi suất thị trường, vốn Ngân sách Trung ương cấp chỉ chiếm 17,1%.

Năm 2016, NHCSXH đã đạt tổng dư nợ trên 157 nghìn tỷ đồng với hơn 6,7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Chất lượng tín dụng cũng không ngừng được cải thiện, nợ quá hạn, nợ khoanh của NHCSXH chỉ chiếm 0,75% tổng dư nợ.

Trong đó nợ quá hạn là 0,34% và nợ khoanh là 0,41%. Nợ khoanh là nợ của khách hàng gặp rủi ro khách quan như thiên tai dịch bệnh được tạm thời xử lý chưa phải trả gốc và lãi hàng một khoảng thời gian nhất định để tập trung nguồn lực phục hồi sản xuất.../.

Xuân Thân/VOV.VN