Những tòa nhà chọc trời mang tính biểu tượng
CTV Hương Giang/VOV.VN -
Những tòa nhà chọc trời mang tính biểu tượng Những tòa nhà chọc trời mang tính biểu tượng
VOV.VN - Không chỉ có chiều cao ấn tượng, những tòa nhà này còn mang tính biểu tượng của thành phố, của quốc gia.