Sử dụng điều hòa nhiệt độ vào mùa Đông thế nào mới đúng cách?
PV/VOV.VN -
Sử dụng điều hòa nhiệt độ vào mùa Đông thế nào mới đúng cách? Sử dụng điều hòa nhiệt độ vào mùa Đông thế nào mới đúng cách?
VOV.VN - Điều hòa nhiệt độ 2 chiều làm mát vào mùa Hè và làm ấm vào mùa Đông sẽ phát huy hiệu quả khi người dùng biết sử dụng đúng cách.