Netflix hạ 25% lưu lượng viễn thông tại Việt Nam

Netflix hạ 25% lưu lượng viễn thông tại Việt Nam Netflix hạ 25% lưu lượng viễn thông tại Việt Nam
VOV.VN - Netflix cho biết sẽ giảm khoảng 25% lưu lượng viễn thông của dịch vụ trên toàn cầu và sẽ áp dụng tại Việt Nam trong 30 ngày.

Tags :

Netflix hạ 25% lưu lượng viễn thông áp dụng tại Việt Nam đường truyền internet chậm
Loading...