Thủ tướng yêu cầu vùng ĐBSCL có kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu

Thủ tướng yêu cầu vùng ĐBSCL có kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu Thủ tướng yêu cầu vùng ĐBSCL có kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu
VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu 3 Bộ và các cơ quan liên quan lập chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120.

Văn Phòng Chính phủ vừa có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND thành phố Hồ Chí Minh và UBND 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long về việc lập kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120 của Chính phủ, ngày 17/11/2017.

Để triển khai Nghị quyết số 120 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan lập chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết.

Trong đó, lưu ý xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp chính, gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng bộ, ngành, địa phương, thời gian thực hiện, những kết quả chủ yếu cần đạt được đảm bảo tính khoa học, khả thi; chú trọng đôn đốc, kiểm tra, giám sát hàng năm tiến độ thực hiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước tháng 2/2018.

Các Bộ, cơ quan liên quan, UBND các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết và Chương trình hành động tổng thể ban hành kế hoạch chi tiết, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; chủ động bố trí kinh phí để thực hiện; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc triển khai thực hiện để đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long. Hàng năm, trước ngày 15/12 báo cáo cụ thể tình hình thực hiện, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

PV/VOV-Trung tâm Tin
Video đang được xem nhiều
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu dập nhanh nhất ổ dịch tại Đà Nẵng
VOV.VN - Chiều nay, (4/8) Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.