Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Quảng Bình

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Quảng Bình Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Quảng Bình
VOV.VN -Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã gợi mở những vấn đề mà tỉnh Quảng Bình cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những năm tới.

Ngày 9/4, Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do ông Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Thường trực Tiểu ban làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Tỉnh uỷ Quảng Bình về công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

doan cong tac tieu ban van kien dai hoi xiii lam viec tai quang binh hinh 1
Ông Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình.

Qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tỉnh Quảng Bình đạt được một số thành tựu nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2010 - 2018 tăng 6,7%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỉ trọng nông nghiệp. Ngành Du lịch từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trong nửa nhiệm kỳ qua của tỉnh không đạt.

Sự cố ô nhiễm môi trường biển năm 2016 và trận bão lớn năm 2017 đã gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình  hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình, kéo giảm tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2018.

doan cong tac tieu ban van kien dai hoi xiii lam viec tai quang binh hinh 2
Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc với Tỉnh uỷ Quảng Bình.

Tại buổi làm việc, ông Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu ra một số hạn chế, khuyết điểm của tỉnh Quảng Bình trên các lĩnh vực; Đồng thời gợi mở những vấn đề mà tỉnh Quảng Bình cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những năm tới để bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới và Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Tags :

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII Quảng Bình Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương