Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Toàn cảnh Hội nghị
VOV.VN - Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thành công việc thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức Đảng.

Sáng 16/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa 11 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

day manh hoc tap va lam theo tam guong dao duc ho chi minh  hinh 1
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, cùng đại diện các bộ, ban, ngành và 6.000 đại biểu tham dự hội nghị.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trình bày báo cáo 5 năm triển khai Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được tiến hành bài bản, kịp thời, nghiêm túc.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, nhờ đó nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến bước đầu về tư tưởng, rèn luyện, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, thực chất hơn, hạn chế dần các biểu hiện hình thức mang tính phong trào của cuộc vận động những năm trước.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định 101 của Ban Bí thư được các cấp  ủy quan tâm chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa và đề ra yêu cầu nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Qua đó, có tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong sâu sát thực tế, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Quá trình thực hiện Chỉ thị 03 góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 “Một số vấn  đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Theo đó, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở được giải quyết. Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “5 năm qua, việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XI của Đảng, từng bước ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhất là việc học tập đã từng bước đi vào nền nếp, thực chất hơn, hạn chế dần những biểu hiện hình thức, thiếu chiều sâu, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, cần thẳng thắn nhìn nhận, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn tồn tại hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị: cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền.

Ông Đinh Thế Huynh nói: “Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Hội nghị cũng biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi, có sức lan tỏa, để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới./.

Nguyễn Hằng/VOV-Trung tâm Tin
Video đang được xem nhiều
Ảnh: Đường phố Hà Nội đông như không phải đang cách ly xã hội
VOV.VN - Theo ghi nhận ngày 8/4, tại nhiều đường phố trên địa bàn thành phố Hà Nội có khá đông người đi lại, dù đang trong thời gian cách ly xã hội .