“Xuất hiện nhiều tấm gương bình dị, có sức lan tỏa sâu rộng“

"Xuất hiện nhiều tấm gương bình dị, có sức lan tỏa sâu rộng" "Xuất hiện nhiều tấm gương bình dị, có sức lan tỏa sâu rộng"
VOV.VN - Từ thực tiễn triển khai thực hiện đã có nhiều tấm gương bình dị nhưng có sức lan tỏa sâu rộng trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đến nay các đơn vị, địa phương trên cả nước đều đã triển khai và đạt được những kết quả bước đầu và đang đi dần vào cuộc sống, ngày càng thiết thực hơn.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện Chỉ thị, ở nhiều đơn vị, nhiều địa phương đã xuất hiện những cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học... được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn lực lượng. Cụ thể, đã ban hành kế hoạch tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ ", coi đây là công việc thường xuyên của tổ chức Đảng, đơn vị, đoàn thể quần chúng Công an nhân dân.

thuc hien chi thi 05 xuat hien nhieu tam guong binh di co suc lan toa lon hinh 1
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành.

Công an nhiều đơn vị, địa phương đã vận dụng sát thực tiễn, có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả như phong trào “3 dám”: dám làm, dám nghĩ, dám chịu trách nhiệm. Cụ thể, Công an tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu các đơn vị ký cam kết nếu để tội phạm lộng hành, thường xuyên thu tiền, tài sản trái pháp luật của dân trong vòng 2 tháng mà không phát hiện được thì sẽ cắt thi đua 6 tháng; nếu từ 2-6 tháng mà không phát hiện được thì sẽ cắt thi đua cả năm; nơi nào để xảy ra khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn mà không phát hiện, ngăn chặn, dân bức xúc phản ánh mà không xử lý thì cũng cắt thi đua, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

“Các địa phương đã tập trung thực hiện những nhiệm vụ đặt ra và tạo ra một sự chuyển biến rất tích cực như Công an Hà  Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Phú Thọ…” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nói.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã tác động tích cực tới thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo vệ an ninh, trật tự và công tác xây dựng lực lượng.

Ngành cũng đã tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” trong toàn lực lượng, đẩy mạnh kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bên cạnh đó, cũng đã có nhiều tấm gương của cán bộ, chiến sĩ công an chiến đấu thầm lặng vì nước quân thân, vì dân phục vụ. Có chiến sĩ khi chăm sóc bệnh nhân đã bị phơi nhiễm HIV nhưng vẫn kiên trì cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Là một trong những địa phương đạt được những kết quả bước đầu sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thành phố Hà Nội cũng có những kinh nghiệm và cách làm hay tại các địa phương, đơn vị. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, ngay sau khi Chỉ thị 05 được ban hành, các cấp, các ngành của thành phố đã triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Cấp ủy các cấp đều xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05, tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên để tạo sự thống nhất trong nhận thức, trở thành công việc thường xuyên, quan trọng của tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương, đơn vị; tạo thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc học tập và làm theo lời Bác. Đặc biệt, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 69 về "Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức TP Hà Nội". 

Biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới

Thông qua các hình thức phong phú, thiết thực, sinh động, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt”. 

thuc hien chi thi 05 xuat hien nhieu tam guong binh di co suc lan toa lon hinh 2
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng.
Từ thực tiễn triển khai thực hiện, ở các địa phương, đơn vị đã có nhiều tấm gương bình dị nhưng có sức lan tỏa sâu rộng trong việc triển khai học tập và làm theo tấm gương của Bác. Trong 4 tháng đầu năm, thành phố có trên 7000 doanh nghiệp mới được thành lập, tạo khởi nghiệp, giải quyết việc làm, đóng góp vào GDP của thành phố và đất nước. Trong các sở, ngành, đội ngũ công chức, viên chức trẻ cũng đã triển khai thực hiện bằng những việc làm thiết thực như nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, thực hiện cải cách hành chính, kỷ cương, kỷ luật.

“Trong phong trào xây dựng nông thôn mới cũng có nhiều tấm gương điển hình như cựu chiến binh, những người nông dân tự nguyện hiến đất để xây dựng đường nông thôn mới, đóng góp xây dựng quê hương. Có cựu chiến binh từng bị địch bắt, tù đày, khi trở về địa phương đã bỏ công sức, hiến đất xây dựng bảo tàng là nơi giáo dục truyền thống rất có ý nghĩa” – bà Ngô Thị Thanh Hằng cho biết thêm.

Để Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thực sự đi vào cuộc sống, trong thời gian tới, thành phố Hà Nội tập trung triển khai 6 nội dung công việc, trong đó tiếp tục tuyên truyền để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, Bí thư cấp ủy, đặc biệt là vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng đi sâu, đi sát cơ sở để giải quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân, cũng như giải quyết vấn đề an sinh xã hội.

“Thành phố tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Trung ương để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05, quan trọng nhất là nói đi đôi với làm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” - bà Ngô Thị Thanh Hằng nói.

Bên cạnh đó, thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị đẩy mạnh việc làm theo, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những hạn chế, khuyết điểm, nhất là vấn đề về phát ngôn, phát biểu không đúng nơi, đúng lúc, lệch lạc về quan điểm, đường lối và 27 biểu hiện về "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ, để khắc phục. Việc xây dựng kế hoạch cá nhân cần lựa chọn những công việc làm theo phù hợp vị trí công tác, chức vụ càng cao thì trách nhiệm nêu gương càng chú trọng. Mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn một đến hai công việc cụ thể để thực hiện, cuối năm báo cáo với chi bộ hoặc cơ quan, đoàn thể.

“Thành phố cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, nhất là cơ sở, định kỳ sơ kết, tổng kết kinh nghiệm kịp thời trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo”- bà Ngô Thị Thanh Hằng chia sẻ./.

 

Kim Anh/VOV.VN
Video đang được xem nhiều
Các lực lượng căng mình tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Hà Nội
VOV.VN - Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng, các chốt kiểm soát dịch hoạt động kiểm tra các phương tiện ra/vào Hà Nội liên tục suốt 24/24h đến hết ngày 15/4.