Chân dung Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam vừa được bầu vào Ban Bí thư
Minh Hòa/VOV.VN -
Chân dung Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam vừa được bầu vào Ban Bí thư Chân dung tân Ủy viên Ban Bí thư Trần Thanh Mẫn bầu tại Hội nghị T.Ư7
VOV.VN - Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và đã bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII, trong đó có ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam