Sự khác biệt thú vị giữa đàn ông và phụ nữ
Minh Anh/VOV.VN -
Theo Brightside
Sự khác biệt thú vị giữa đàn ông và phụ nữ Sự khác biệt thú vị giữa đàn ông và phụ nữ
VOV.VN - Nhà thiết kế Yang Liu đã xuất bản cuốn sách 'Man Meets Woman', minh họa một số khuôn mẫu nổi bật về sự khác biệt giới tính giữa nam và nữ.