23 quốc gia tốt nhất thế giới để phụ nữ sống và làm việc
CTV Thanh Nga/VOV.VN -
23 quốc gia tốt nhất thế giới để phụ nữ sống và làm việc 23 quốc gia tốt nhất thế giới để phụ nữ sống và làm việc
VOV.VN - Những quốc gia dưới đây đang góp phần rút ngắn khoảng cách của bất bình đẳng giới, giúp phụ nữ tìm lại đúng vị trí và vai trò của mình trong xã hội.