Cận cảnh “mắt thần trên không” AWACS A-50 Nga
Hùng Cường/VOV.VN -
Ảnh: Jetphotos
Cận cảnh "mắt thần trên không" AWACS A-50 Nga Cận cảnh mắt thần trên không AWACS A50 Nga
VOV.VN - A–50 được dùng để phát hiện và bám các mục tiêu trên không, tàu nổi, thu thập thông tin tình hình trên không và trên biển.