Ảnh: Dân Hong Kong (Trung Quốc) thích thú với tàu sân bay Liêu Ninh
Trung Hiếu/VOV.VN -
Ảnh: Reuters
Ảnh: Dân Hong Kong (Trung Quốc) thích thú với tàu sân bay Liêu Ninh Dân Hong Kong Trung Quốc thích thú với tàu sân bay Liêu Ninh
VOV.VN - Hải quân Trung Quốc đã bán 2.000 suất vé để cho người dân Hong Kong được tham quan chiếc tàu sân bay Liêu Ninh.