Ảnh: Bên trong tàu ngầm quân sự cổ của Đức sau khi bị đánh đắm
Trung Hiếu/VOV.VN -
Ảnh: RHP
Ảnh: Bên trong tàu ngầm quân sự cổ của Đức sau khi bị đánh đắm Ảnh: Bên trong tàu ngầm quân sự cổ của Đức sau khi bị đánh đắm
VOV.VN - Sau đây là chùm ảnh chiếc tàu ngầm UB-110, một tàu ngầm chiến đấu của Đức bị đánh đắm và được trục vớt cùng trong năm 1918.