Lực lượng tăng thiết giáp huấn luyện chiến đấu trong đêm
Theo Quốc phòng Việt Nam -
Lực lượng tăng thiết giáp huấn luyện chiến đấu trong đêm Tăng cường thực hành để bộ đội làm chủ các tình huống chiến đấu
Năm 2017 cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện đội ngũ cán bộ, Binh chủng Tăng Thiết giáp tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện thực hành.

Chiến tranh hiện đại đặt ra những yêu cầu cao trong công tác huấn luyện và chiến đấu của lực lượng Tăng Thiết giáp, trọng tâm là việc huấn luyện nâng cao khả năng cơ động, phát huy tối đa ưu thế đột kích, hỏa lực mạnh; sự phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng và áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào quá trình điều hành, chỉ huy huấn luyện, chiến đấu...

Để đáp ứng được yêu cầu này, năm 2017 cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện đội ngũ cán bộ, Binh chủng Tăng Thiết giáp tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện thực hành.