Hình ảnh: Những ngày đầu trong quân ngũ của các nữ chiến sĩ
Theo Quân đội Nhân dân -
Hình ảnh: Những ngày đầu trong quân ngũ của các nữ chiến sĩ Hình ảnh: Những ngày đầu trong quân ngũ của các nữ chiến sĩ
Gần 100 nữ chiến sĩ đang huấn luyện tại Trường Quân sự Quân khu 7 đang hăng say rèn luyện và thích nghi với môi trường trong quân ngũ.