Ảnh: Miếng võ điêu luyện của đặc công dễ dàng hạ gục đối phương
Theo Quân đội nhân dân -
Ảnh: Miếng võ điêu luyện của đặc công dễ dàng hạ gục đối phương Tinh nhuệ, luyện hay, đánh giỏi
Miếng võ điêu luyện của các chiến sĩ đặc công có thể khống chế đối phương một cách gọn gàng