Vẻ đẹp các nữ quân nhân Triều Tiên sẵn sàng quyết tử vì Tổ quốc
Trung Hiếu/VOV.VN -
Ảnh: Các nguồn
Vẻ đẹp các nữ quân nhân Triều Tiên sẵn sàng quyết tử vì Tổ quốc Vẻ đẹp các nữ quân nhân Triều Tiên sẵn sàng quyết tử vì Tổ quốc
VOV.VN - Các nữ quân nhân Triều Tiên sở hữu phẩm chất kỷ luật, trung thành với chế độ, và sẵn sàng chiến đấu hy sinh cho quốc gia này.