Ảnh:Chiến tăng phô diễn tốc độ và hỏa lực tại Đại hội Quân sự thế giới
Trần Khánh/VOV.VN -
Ảnh: TASS
Ảnh:Chiến tăng phô diễn tốc độ và hỏa lực tại Đại hội Quân sự thế giới Chiến tăng phô diễn tốc độ và hỏa lực tại Đại hội Quân sự thế giới
VOV.VN - Quân đội từ 28 quốc gia trên thế giới đã thi tài nội dung thi “hai môn phối hợp” dành cho xe tăng tại Đại hội Quân sự thế giới.