Ảnh: Trực thăng Mỹ tham gia hỗ trợ binh sĩ trong các cuộc tập trận
Trần Khánh/VOV.VN -
Ảnh: Trực thăng Mỹ tham gia hỗ trợ binh sĩ trong các cuộc tập trận Ảnh Trực thăng Mỹ tham gia hỗ trợ binh sĩ trong các cuộc tập trận
VOV.VN - Trực thăng luôn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ binh sĩ Mỹ trong các cuộc tập trận vì khả năng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau.