Ảnh nét sống động về lục quân Mỹ trên thao trường và ở chiến trường
Trung Hiếu/VOV.VN -
Ảnh: Lục quân Mỹ
Ảnh nét sống động về lục quân Mỹ trên thao trường và ở chiến trường Ảnh nét sống động về lục quân Mỹ trên thao trường và ở chiến trường
VOV.VN - Lục quân Mỹ là quân chủng đông nhất của quân đội Mỹ và có bộ riêng tương ứng (Bộ Lục quân). Sau đây là ảnh lực lượng này trên thao trường.