Ngôi nhà 3 tầng rợp bóng cây nhờ có giếng trời
CTV Ngọc Thúy/VOV.VN -
Theo Home-designing
Ngôi nhà 3 tầng rợp bóng cây nhờ có giếng trời Ngôi nhà 3 tầng rợp bóng cây nhờ có giếng trời
VOV.VN - Cấu trúc nhà và giếng trời ở giữa cho phép những bóng cây cao chót vót có thể vươn tới tận tầng 3 của nhà.