Không gian bất ngờ trong ngôi nhà mái lá giữa thành phố Biên Hòa
Theo Vnexpress -
Không gian bất ngờ trong ngôi nhà mái lá giữa thành phố Biên Hòa Không gian bất ngờ trong ngôi nhà mái lá giữa thành phố Biên Hòa
Khoảng sân rộng gần 600 m2 với giếng nước, cây xanh biến khu nhà trở thành một thế giới bình yên giữa phố.