Điểm mặt các dự án đội vốn, chậm tiến độ và tạm dừng của TKV
PV/VOV.VN -
(Tổng hợp)
Điểm mặt các dự án đội vốn, chậm tiến độ và tạm dừng của TKV Dự án của TKV
VOV.VN - 48 dự án của TKV với tổng mức đầu tư hơn 97.506 tỷ không đạt tiến độ, 14 dự án với tổng mức đầu tư 6.773 tỷ đồng phải dừng thực hiện.