15 thành phố có tầm ảnh hưởng nhất đến kinh tế thế giới
Theo Phương Linh/VnEconomy -
15 thành phố có tầm ảnh hưởng nhất đến kinh tế thế giới 15 thành phố có tầm ảnh hưởng nhất đến kinh tế thế giới
Báo cáo Global Cities Report dựa trên các tiêu chí chia làm 5 danh mục chính: hoạt động kinh doanh, nguồn nhân lực, trao đổi thông tin… xếp hạng các thành phố.