Về xứ Huế thăm những phủ đệ uy nghi
CTV Lê Huy Hoàng Hải - Trần Văn Dũng/VOV.VN -
Về xứ Huế thăm những phủ đệ uy nghi Về xứ Huế thăm những phủ đệ uy nghi
VOV.VN - Trong dòng chảy di sản văn hóa triều Nguyễn, Phủ đệ là những công trình kiến trúc độc đáo, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và con người.