Những điều điên rồ chỉ có ở Dubai
Hải Yến/VOV.VN -
Theo Brightside
Những điều điên rồ chỉ có ở Dubai .
VOV.VN - Tất cả những điều này đều rất bình thường ở Dubai, nhưng với người khác, chúng có lẽ chỉ được thấy trong các hiệu ứng đặc biệt của Hollywood.