Cận cảnh lễ cúng bản độc đáo của người Cống ở Lai Châu
Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc -
Cận cảnh lễ cúng bản độc đáo của người Cống ở Lai Châu Cận cảnh lễ cúng bản độc đáo của người Cống ở Lai Châu
VOV.VN -Lễ cúng bản, một trong những sắc thái văn hóa cổ truyền trong đời sống tâm linh của đồng bào Cống được tổ chức thường niên vào tháng 4.