Chùm ảnh: Dấu ấn thời gian trên biển hiệu phố xưa Hà Nội
Quang Hùng/VOV -
Chùm ảnh: Dấu ấn thời gian trên biển hiệu phố xưa Hà Nội Biển hiệu phố xưa đất Kinh kỳ
VOV.VN - Những biển hiệu phố xưa qua hàng thế kỷ vẫn còn được lưu giữ lại trên tường những ngôi nhà cổ ở Hà Nội, như nhắc nhở về một thời xa xưa ở đất Kinh kỳ.