Ngắm smartphone siêu sang của Nga giá 68 triệu đồng tại Việt Nam
Khương Nha/Zing -
Ngắm smartphone siêu sang của Nga giá 68 triệu đồng tại Việt Nam Smartphone siêu sang của Nga
Gresso Regal tại Việt Nam là chiếc thứ 532 trong tổng số 999 máy trên toàn cầu. Đây là mẫu di động siêu sang đến từ Nga.