Hai học sinh lớp 8 ở Hà Nội chế tạo cánh tay điều khiển bằng suy nghĩ
PV/VnExpress -
Hai học sinh lớp 8 ở Hà Nội chế tạo cánh tay điều khiển bằng suy nghĩ cánh tay robot
Hai học sinh ở Hà Nội đã thiết kế, viết phần mềm và lắp ghép thành công cánh tay robot điều khiển bằng suy nghĩ.