18 sản phẩm công nghệ ra đời ngoài sức tưởng tượng
Theo Linh Anh/Trí thức trẻ/Business Insider -
18 sản phẩm công nghệ ra đời ngoài sức tưởng tượng Sản phẩm công nghệ đỉnh cao
Thế giới khác rất nhiều so với 1 thập kỷ trước, với hàng loạt sản phẩm công nghệ làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta.